ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

Το προγραμμα αυτό απευθύνεται σε σπουδαστές GREC0001με μητρική του γλώσσα μια από:ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΛΒΑΝΙΚΑ. 

Τα μαθήματα γίνονται σε γκρούπ ή σε μορφή ιδιαιτέρων για όλα τα επίπεδα.
classroom