Ημερομηνίες Εξετάσεων

ΑΓΓΛΙΚΑ

Πτυχίο Ημερομηνία εξέτασης Εξέταστρα
PET for schools 16 Μαρτίου 2019 82€
FCE - First Certificate in English 11 Μαΐου 2019 
25 Μαΐου 2019 
8 Ιουνίου 2019
165€
CAE - Cambridge Advanced Certificate in English 11 Μαΐου 2019 155€
CPE - Cambridge Certificate of Proficiency 12 Μαΐου 2019 185€
ECCE - Certificate of Competency in English 18 Μαΐου 2019 Αναμένονται. 
Δεκ 2018: 160€
ECPE - Certificate of Proficiency in English 19 Μαΐου 2019 Αναμένονται. 
Δεκ 2018: 180€
CITY & GUILDS
(LanguageCert από το
PEOPLECERT)
Β2: 12 Μαΐου, 23 Ιουνίου, 14 Ιουλίου 
C1: 11 Μαΐου, 22 Ιουνίου, 13 Ιουλίου 
C2: 11 Μαΐου, 22 Ιουνίου, 13 Ιουλίου
Β2-80€/ενότητα 
Γ1-70€/ενότητα 
Γ2-90€/ενότητα
PTE - EDEXCEL 18 Μαΐου 2019 
22 Ιουνίου 2019
Αναμένονται. 
Δεκ 2018: L3-150€, L4-170€, L5-180€
TOEFL Περίπου 3 φορές/ μήνα 245$
IELTS Περίπου 3 φορές/ μήνα 201€
TOEIC Σχεδόν κάθε εβδομάδα 150€
ΚΠΓ - Αγγλικά Μάιος 2019 Αναμένονται. 
Νοε 2018: Β-80€, Γ-100€
MSU CELC (B2): Μάιος 2019 
CELP (C2): Μάιος 2019
Αναμένονται. 
Δεκ 2018: CELC-145€ , CELP-160€

 

ESB Μάιος/Ιούνιος 2019 Αναμένονται. 
Δεκ 2018: Β2/ C1-145€, C2-175€
LRN 8 Ιουνίου 2019 Αναμένονται. 
Ιαν 2019: B2 – 155€, C1 - 145€, C2 - 180€
BULATS 1 φορά/ μήνα 105€
TIE 24 Φεβρουαρίου 2019 
24 Μαρτίου 2019 
21 Απριλίου 2019
B1 - 60€, B2/ C1/ C2 - 160€
ALCE 11 Μαΐου 2019 
22 Ιουνίου 2019
140€

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

Πτυχίο Ημερομηνία εξέτασης Εξέταστρα
DELF Α1 17-19 Μαΐου 2019 (γραπτά) 
13 Μαΐου 2019 (προφορικά)
Αναμένονται. 
Δεκ 2018: 75€
DELF Α2 17-19 Μαΐου 2019 (γραπτά) 
14 Μαΐου 2019 (προφορικά)
Αναμένονται.
Δεκ 2018: 75€
DELF Β1 17-19 Μαΐου 2019 (γραπτά) 
15 Μαΐου 2019 (προφορικά)
Αναμένονται.
Δεκ 2018: 140€
DELF Β2 17-19 Μαΐου 2019 (γραπτά) 
12 Μαΐου 2019 (προφορικά)
Αναμένονται. 
Δεκ 2018: 140€
DALF C1 17-19 Μαΐου 2019 (γραπτά) 
21-23 Ιουνίου 2019 (προφορικά)
Αναμένονται. 
Δεκ 2018: 160€
DALF C2 17-19 Μαΐου 2019 (γραπτά) 
21-23 Ιουνίου 2019 (προφορικά)
Αναμένονται. 
Δεκ 2018: 160€
SORBONNE B2 17-19 Μαΐου 2019 (γραπτά) 
21-23 Ιουνίου 2019 (προφορικά)
Αναμένονται. 
Δεκ 2018: 140€
SORBONNE C1 17-19 Μαΐου 2019 (γραπτά) 
21-23 Ιουνίου 2019 (προφορικά)
Αναμένονται. 
Δεκ 2018: 160€
SORBONNE C2 17-19 Μαΐου 2019 (γραπτά) 
21-23 Ιουνίου 2019 (προφορικά)
Αναμένονται. 
Δεκ 2018: 160€
ΚΠΓ - Γαλλικά Μάιος 2019 Αναμένονται. 
Νοε 2018: Β-80€, Γ-100€

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Πτυχίο Ημερομηνία εξέτασης Εξέταστρα
Goethe Zertifikat Β1 8/ 9 Ιουνίου & 22/23 Ιουνίου  50€/ενότητα 
140€ συνολική εξέταση
Goethe Zertifikat Β2 25 Μαΐου, 
1 & 2 Ιουνίου
158€ συνολική εξέταση 
80€ επαναληπτική γραπτή ή προφορική εξέταση
Zertifikat C1 22 & 29 Ιουνίου 2019 163€ συνολική εξέταση 
85€ επαναληπτική γραπτή ή προφορική εξέταση
Zertifikat C2 21 Ιουνίου 2019 110€/ενότητα 
345€ συνολική εξέταση
ΚΠΓ - Γερμανικά Μάιος 2019 Αναμένονται. 
Νοε 2018: Β-80€, Γ-100€
O̎SD 23/24 Φεβρουαρίου 2019 
1/2 & 8/9 Ιουνίου 2019
Β2: 155€ συνολική εξέταση 
C1: 165€ συνολική εξέταση 
C2: 300€ συνολική εξέταση

 

ΙΤΑΛΙΚΑ

Πτυχίο Ημερομηνία εξέτασης Εξέταστρα
Α1-CELI Impatto 24 Ιουνίου 2019 70€
A2- CELI 1 24 Ιουνίου 2019 90€
CELI 2 24 Ιουνίου 2019 110€
CELI 3 24 Ιουνίου 2019 110€
CELI 4 24 Ιουνίου 2019 110€
CELI 5 24 Ιουνίου 2019 110€
DIPLOMA Ιούνιος 2019 Αναμένονται. 
Δεκ 2018: A2-60€, B1-80€, B2-100€, C1/C2-110€
PLIDA (Β2, C1) 22 Μαΐου 2019 Β2 - 95€, C1 - 135€, C2 - 140€
ΚΠΓ - Ιταλικά Μάιος 2019 Αναμένονται. 
Νοε 2018: Β-80€, Γ-100€

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Πτυχίο Ημερομηνία εξέτασης Εξέταστρα
DELE A1 25 Μαΐου 2019 75€
DELE A2 25 Μαΐου 2019 2 Ιουλίου 2019 85€
DELE B1 (INICIAL) 25 Μαΐου 2019 2 Ιουλίου 2019 110€
DELE B2 (INTERMEDIO) 25 Μαΐου 2019 2 Ιουλίου 2019 125€
DELE C1 25 Μαΐου 2019 2 Ιουλίου 2019 140€
DELE C2 25 Μαΐου 2019 2 Ιουλίου 2019 145€
ΚΠΓ - Ισπανικά Μάιος 2019 Αναμένονται. 
Νοε 2018: Β-80€, Γ-100€